Günther 1868
letzte Bearbeitung: 29.07.2007

1859 1862 1863 1864 1866 1867 1868 1869 1894
Gattung Art
Hypoptopoma Hypoptopoma thoracutum
  Chaetostomus dentex -> Panaqolus dentex
  Chaetostomus depressus -> Pseudoancistrus depressus
  Chaetostomus fordii -> Pseudoacanthicus fordii
  Chaetostomus megacephalus -> Hemiancistrus megacephalus
  Cteniloricaria platystoma
  Hemiancistrus megacephalus
  Hemiloricaria lanceolata
  Loricaria lamina -> Pseudohemiodon lamina
  Loricaria lanceolata -> Hemiloricaria lanceolata
  Loricaria platystoma -> Cteniloricaria platystoma
  Panaqolus dentex
  Pseudoacanthicus fordii
  Pseudoancistrus depressus
  Pseudohemiodon lamina


[Zurück] [Startseite]

counter